Minisymposium Stoffen

De EU heeft de strategie voor duurzame chemische stoffen opgesteld. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanpassing van de REACH-regelgeving. Naast deze transitie moet de chemische industrie ook aan andere transities voldoen. Hoe gaan chemiebedrijven hiermee om? Die vraag staat centraal tijdens het Minisymposium Stoffen op woensdag 12 oktober.

 

Vanuit overheidsperspectief, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld komen presentaties over de inzet op de REACH-herziening, de weg naar de transitie ten aanzien van chemicaliën en andere transities (circulair, klimaat en digitalisatie) en de noodzaak hiervan voor een veilige en gezonde leefomgeving.

Keynote speakers

  • Visie ministerie Infrastructuur en Waterstaat op de transities voor de chemische industrie door Judith Elsinghorst (IenW)
  • Herziening REACH door Rene Korenromp (IenW)
  • Het transitiepad van de Europese chemische industrie door Marco Mensink (Cefic)
  • Using the REACH revision and transitions to make a positive change (Engelstalige presentatie) door Tatiana Santos (European Environmental Bureau)

Het Minisymposium Stoffen wordt tweemaal per jaar georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met VNO-NCW, Koninklijke VNCI en WECF. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Minisymposiumstoffen@minienw.nl. Geef daarbij aan of je fysiek aanwezig wilt zijn of dat je de bijeenkomst online wilt bijwonen. Vermeld ook bij welke organisatie je werkt