Minisymposium Stoffen

De EU heeft de strategie voor duurzame chemische stoffen opgesteld. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanpassing van de REACH-regelgeving. Naast deze transitie moet de chemische industrie ook aan andere transities voldoen. Hoe gaan ze om met de aanpassing van REACH en het uitvoeren van de transities? Die vragen staan centraal tijdens Minisymposium Stoffen op woensdag 12 oktober.

 

Verschillende sprekers gaan in op het thema. Vanuit overheidsperspectief, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld komen presentaties over de inzet op de herziening REACH, de weg naar de transitie ten aanzien van chemicaliën en andere transities (circulair, klimaat en digitalisatie), en de noodzaak van deze transities voor een veilige en gezonde leefomgeving.

Het Minisymposium Stoffen wordt tweemaal per jaar georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met VNO-NCW, Koninklijke VNCI en WECF. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Minisymposiumstoffen@minienw.nl. Geef daarbij aan of je fysiek aanwezig wilt zijn of dat je de bijeenkomst online wilt bijwonen. Vermeld ook bij welke organisatie je werkt