CTGG Webinars


CTGG-dag 2020 digitaal met webinars

Op 27 november 2020 is de jaarlijkse CTGG-dag. Dit keer digitaal. Het onderwerp: de gewijzigde transportregelgevingen vervoer gevaarlijke stoffen (RID, ADN, ADR en IMDG) per 1 januari 2021.

Het programma duurt van 9.15 uur tot 14.00 uur en is verdeeld in tijdsblokken per modaliteit. Deelname aan de webinars is gratis. 

De CTGG behartigt de belangen van de leden van het Centraal Overleg Gevaarlijke Goederen (COGG) op het terrein van de ontvangst, verlading, vervoer en overslag van gevaarlijke goederen

Inschrijven is niet meer mogelijk.