Nationaal Congres BRZO


De inspectie SZW controleert dit jaar alle BRZO-bedrijven op vijf thema’s, waaronder het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in ATEX-zones. Daarnaast gaat in 2021 de nieuwe omgevingswet van kracht, welke impact heeft op uw VBS. Hoe geef jij hier in de praktijk invulling aan? Kom ook naar het Nationaal Congres BRZO op 29 oktober.

Op dit jaarlijkse actuele platform delen we ervaringen uit de gehele BRZO-sector. Aan bod komen thema’s als ATEX, passieve brandbescherming en PGS 15. Ook de samenwerking en transparantie tussen overheid en bedrijven staat centraal. Op deze dag komen alle partijen in de keten samen: overheden, inspectiediensten, BRZO-bedrijven, onderzoeks- en ingenieursbureaus en andere belanghebbenden.

 • Hoor de visie van de Inspectie SZW op de BRZO-actualiteiten voor 2020. 
 • Hoe interpreteer jij de regels rondom het gebruik van mobiele elektrische apparaten binnen een ATEX zone? 
 • Een goed gesprek! Een BRZO-keten paneldiscussie over transparantie en communicatie tussen overheid en bedrijven.
 • Krijg inzicht in prioriteiten en risico’s rondom de omgevingswet die volgend jaar van kracht wordt. 

Voor meer informatie klik hier.

 


Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het Nationaal Congres BRZO voor een beperkte groep beschikbaar op locatie. Voor de overige deelnemers is het congres op afstand online te volgen.  


Bekijk programma
Inschrijven (extern)


10:00   Ontvangst, registratie en netwerken op locatie & online

10:30   Welkom en opening door dagvoorzitter Jesper Rijpma; Korte terugblik op 2019 & 2020 en speerpunten voor 2021
Jesper Rijpma, Dagvoorzitter & Debatleider

10:45   AEB Amsterdam: Wat als het niet meer veilig kan?
Jan Jager, Manager Safety, Health, Environment & Quality, AEB Amsterdam

11:15   Een goede voorbereiding op een inspectie

 • Check of u voldoet aan wet- en regelgeving.
 • Aandachtspunten: mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones, het veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden (waaronder onderhoudt). 
 • Aandacht voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de RI&E. 
 • Afstemming binnen Europa rond SEVESO-regelgeving. 

​Gohdar Massom, Programmamanager Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen, Inspectie SZW

11:45   Pauze / off-screen time

12:45   Intrede Omgevingswet & Omgevingsveiligheid

 • Wat verandert er voor uw bedrijf
 • Handvatten om aan de slag te gaan
 • ZZS-discussie & Omgevingsplannen

Jean-Marc Abbing, Senior Consultant Milieu & Arbeidshygiëne, Royal HaskoningDHV
Simone van Dijk, Senior Consultant Omgevingsveiligheid, Royal HaskoningDHV

13:15   Kijkje in de keuken bij een inspecteur

 • Welke stappen doorloopt een inspecteur van deur tot deur?
 • Wat verwacht de inspecteur van het bedrijf?
 • Welke zaken kunnen bijdragen aan een goede communicatie tussen BRZO-bedrijf en inspecteur?

13:45   Pauze / Off-screen time

14:45   Inleiding: de meeste bedrijven deugen (de meeste toezichthouders ook)

 • Verschillende manieren om naar regels te kijken.
 • Een constructief samenspel in het belang van veiligheid.
 • Valkuilen bij bedrijf en toezichthouder.
   

Een open gesprek tussen BRZO-bedrijf, overheid en adviseurs

 • Op welke manier kunnen we tot een werkbare oplossing komen?
 • Wat is de achtergrond van de verschillende interpretaties tussen regio’s en handhavers?
 • Hoe kan een BRZO-bedrijf hier het beste mee om gaan?
 • Welke rol heeft de overheid hierbij?

Martin de Bree, Researcher / lecturer, Erasmus University
Jan van Nies, Hoofd bureau inspectie haven en industrie, DCMR Milieudienst Rijnmond
Nico van Roden, Thema Leider Veiligheid, Arcadis
Niels Vogelzang, EHSQ & Export Manager, VivoChem
Jan Maarten van Dixhoorn, Regulatory Affairs Specialist, DOW Chemical

15:30   Dagafsluiting & (online) netwerkborrel