Jaarcongres Relevant in teken van gezonde en veilige leef- en werkomgeving


Het Jaarcongres Relevant, bedoeld voor iedereen die werkzaam is op gebied van externe veiligheid, vindt dit jaar online plaats van 1 tot en met 10 december. Er zijn 24 sessies verspreid over 8 dagen. Interessant voor VNCI-leden zijn onder meer sessies over PFAS-blusschuim, gedragsverandering, PGS en de Omgevingswet.

 

Hat congres, dat jaarlijks zo'n 250 deelnemers telt, staat dit jaar in het teken van de gezonde en veilige leef- en werkomgeving. In het plenaire programma op 8 december gaat GGD-arts Rik van de Weerdt in op wat het doet met mensen als zij zich niet veilig voelen. Erik van der Schans, directeur duurzaamheid bij het havenbedrijf Rotterdam, gaat in op hoe werknemers hun werkplek beleven, hoe een industrieel gebied als de haven zich verhoudt tot mensen die er werken en wonen en hoe zij het veiligheidsgevoel ervaren.

In het tweede plenaire buigen Evelien Babbé (VNG), Ad Nederlof (IPO) en Ingeborg Absil (Ministerie van I en W) zich over de toekomst van externe veiligheid in Nederland. Naast het plenair programma is er een breed scala aan deelsessies. Interessant voor VNCI-leden zijn onder meer de sessies over uitfaseren van PFAS-blusschuim, compliance van regelgeving bij bedrijven via gedragsverandering, PGS-en nieuwe stijl en kansen voor Seveso-bedrijven onder de Omgevingswet. Wie zich inschrijft voor ten minste één sessie wordt ook uitgenodigd voor de plenaire sessie op 8 december.

Het congres is een initiatief van Relevant, netwerk externe veiligheid, en VVM, netwerk van milieuprofessionals, in samenwerking met de Koninklijke VNCI.

Meer info en aanmelden: https://www.vvm.info/relevant/2020