ECCM-conferentie over hernieuwbare elektriciteit

Op vrijdag 26 juni wordt voor de derde keer de Nederlandse conferentie voor ElektroChemische Conversie & Materialen (ECCM) georganiseerd. Tijdens deze online middag kun je lezingen en parallelsessies bijwonen waarin je bijgepraat wordt over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie.
 

Energiesystemen zoals hernieuwbare elektriciteit gaan een belangrijke rol spelen in de overgang naar een koolstofarme energievoorziening. Toch zal er in de toekomst nog steeds behoefte zijn aan andere brandstofbronnen en chemische producten en materialen (onder andere voor de lucht- en scheepvaart en het zware wegvervoer). Deze activiteiten en de bijbehorende productieprocessen zijn nu verantwoordelijk voor meer dan 35% van de wereldwijde CO2-uitstoot. De grote uitdaging die overblijft, is om deze brandstoffen en chemische producten te maken door middel van het gebruik van hernieuwbare elektriciteit, te beginnen met biomassa en/of CO2.


Keynote speakers

 

  • Dr Kathy Ayers, Vice President Research and Development, Nel ASA / Proton Onsite, United States
  • Dr Jiang Kejun, director of the Energy Research Institute (ERI), National Development and Reform Commission, China
  • Dr Andreas Peschel, Research and Development Department of Linde Gas, Germany
  • Prof. Paul Kenis, University of Illinois, Microchemical systems for applications in energy, United States
  • Mr Jochen Wermuth, Climate Impact Investor, Germany
  • Dr Kai Hortmann, Project Leader CO2 Conversion, Total, Belgium
  • Drs Marjan Minnesma MBA, Directeur Urgenda

 

 

Deelname aan de conferentie is gratis. De voertaal is Engels. Meer informatie over ECCM 2020 vind je op de website.


Inschrijven (extern)