Corrosie onder Isolatie


Een aantal partners uit de proces- en chemische industrie heeft samen met het landelijke programma Duurzame Veiligheid 2030 en World Class Maintenance (WCM) een set van praktische tools ontwikkeld om corrosie onder isolatie beter te kunnen managen. De Koninklijke VNCI en een aantal VNCI-leden heeft hieraan een actieve bijdrage geleverd. Op 24 maart organiseert World Class Maintenance (WCM) een bijeenkomst over dit onderwerp. Je bent van harte welkom.

 

Corrosie onder isolatie is een wijdverbreid probleem in de proces- en (petro)chemische industrie. Het kan leiden tot storingen en hoge onderhoudskosten en het vormt een (omgevings)risico. Het project ‘Corrosie onder Isolatie’ heeft als doel industriële calamiteiten te voorkomen door tijdige detectie van corrosie onder isolatie. Dat kan door middel van een risicogestuurde managementaanpak om corrosie onder isolatie te beheersen, adequate non destructive testing (NDT) technieken en door selectie van geschikte coatings (samenhang tussen systeemkeuze, de wijze van aanbrengen en de condities waaronder aangebracht wordt).

Meer informatie over deze bijeenkomst lees je op de website van WCM. Je hebt daar ook de mogelijkheid om je (gratis) aan te melden.


Inschrijven (extern)