ECHA-webinar over wijzigingen REACH-dossiers

Met ingang van 1 april 2020 wordt de technische volledigheidscontrole (de zogenaamde completeness check) van REACH-registraties aangepast. Wat verandert er voor jou als registrant en hoe kun je je goed voorbereiden op alle wijzigingen? ECHA organiseert op 29 januari 2020 een webinar om je hierbij te helpen.

Er komen meer expliciete regels om ervoor te zorgen dat registraties voldoen aan de eisen voor informatie over gevaarlijke eigenschappen. Daarnaast komen er aangescherpte controles voor het melden van de levenscyclus van stoffen. Een derde verandering zit in de uitbreiding van de volledigheidscontrole tot een gebied van de registratie dat voorheen niet was geverifieerd: het chemischeveiligheidsrapport.

Je krijgt tijdens het webinar een toelichting op alle wijzigingen en je kunt vragen stellen aan de experts van ECHA. Deelname is kosteloos.