Modernisering Omgevingsveiligheidsbeleid (Externe Veiligheid) voor BRZO bedrijven wegens nieuwe Omgevingswet


De Koninklijke VNCI organiseert samen met VNO-NCW en de CTGG een informatiebijeenkomst over het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid (Externe Veiligheid). 

Het omgevingsveiligheidsbeleid gaat onder de Omgevingswet ingrijpend veranderen. 

Het bestaande beleid van de berekening van het plaatsgebonden risico blijft bestaan. De berekening van het Groepsrisico komt te vervallen als verplicht onderdeel van de QRA berekeningen. Deze wordt omgezet in de berekening van zogenaamde “aandachtsgebieden” voor brand, explosie en een toxische wolk. 

Er worden momenteel voor veel situaties aandachtsgebieden berekend. Die gebieden zijn gebaseerd op worst case situaties met soms zeer lage kans van optreden. Het zijn echter deze gebieden op basis waarvan het bevoegd gezag beslissingen moet gaan nemen. Er wordt nog volop gewerkt aan (en gediscussieerd over) de uitwerking van dat deel van het beleid. De uitwerking van het beleid krijgt steeds meer vorm via o.a. het RIVM handboek Omgevingsveiligheid en er wordt gewerkt aan een blauwdruk voor risicocommunicatie.

Het ontbreekt echter nog steeds aan de uitkomsten van de toetsing van het voorgenomen beleid aan concrete gevallen. Toch willen wij daar niet op wachten maar de leden van VNCI, CTGG en VNO/NCW  informeren over de ontwikkelingen.   

U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst bij het secretariaat van de Koninklijke VNCI via: dijkhuizen@vnci.nl