Tijdelijk handelingskader PFAS - Regionale informatiemarkt ministerie I&W


Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert 4 regionale informatiemarkten over het tijdelijk handelingskader PFAS. Deze vierde en laatste informatiemarkt is in Utrecht.

Doel van de informatiemarkt is het tijdelijk handelingskader nader toe te lichten.
De informatiemarkt is bedoeld voor ambtenaren van:
- decentrale overheden (bijvoorbeeld beleidsmakers, handhavers en vergunningverleners)
- bedrijfsleven (bijvoorbeeld grondverzetters, baggeraars, grondbanken en reinigers).

Voor beide groepen zijn er bijeenkomsten.

Aanmelden
U kunt zich via de inschrijfknop aanmelden. Op deze manier weet de organisatie wie zij kan verwachten.
Als het aantal aanmeldingen te groot is, komt u op een reservelijst te staan.


Meer weten?
De belangrijkste informatie over PFAS is te vinden bij de veelgestelde vragen over Grond en baggerspecie - PFAS.
Zie verder ook: 'PFAS in de bodem vraagt actie van decentrale overheden' (Infomil Perspectief 33)

Baggerwerk vaargeul Hartelkanaal


Inschrijven (extern)