Jaarcongres Relevant 2019: Veilige transitie!


Hét congres voor iedereen die werkzaam is op gebied van Externe Veiligheid. Dit jaar staat het jaarlijkse congres in het teken van actualiteit en transparantie: wat staat de veiligheidsprofessional te wachten de komende periode en hoe werk je als overheid en bedrijfsleven samen aan een veilig Nederland. 

We vragen Prof. Dr. Ir. Marjolein van Asselt, raadslid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, haar licht te laten schijnen op de actualiteit. Wat zijn de grote ontwikkelingen? Waar moeten we ons als veiligheidsprofessional op voorbereiden? Wat betekent dit voor ons vak? Hoe ga je om met transparantie in de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven? 

Verder spreekt Jolanda Trijselaar, directeur bij de Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) over de trend van het binnenstedelijk verdichten en welke risico’s en uitdagingen dit met zich meebrengt in relatie tot Externe Veiligheid.

Eén van die actuele ontwikkelingen is de energietransitie: welke veiligheidsvraagstukken neemt dat met zich mee? Met de komst van nieuwe energiedragers en -bronnen ontstaan er nieuwe risico’s. Hiervoor is nog niet in alle gevallen wet- en regelgeving voorhanden. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor vergunningverlening?
We voeren het gesprek met Mr. Judith Elsinghorst, directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s bij het ministerie van I en W, Dr. Ir. Nils Rosmuller, lector transportveiligheid, risicobeheersing en incidentbestrijding, energietransitie van het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) en Jaap Oldenziel, Manager Public Affairs bij Air Liquide Benelux Industry.     

Plenaire delen en deelsessies wisselen elkaar af. Door deze opzet is het congres dé plek om inspiratie op te doen, bij te praten en samenwerkingspartners te ontmoeten.

Tarieven entree.

Koninklijke VNCI werkt samen met de organisatie van het congres; een initiatief van Relevant, netwerk externe veiligheid, en VVM, netwerk van milieuprofessionals.

 

relevantlogo-transparant-3000x320

 

VVM logo transparant 4354 x 2167VVM sectie Externe Veiligheid

 
 

Bekijk programma
Inschrijven (extern)


09:00 Ontvangst met koffie & thee
09:30 Plenair: Welkom en opening door Arie Deelen, dagvoorzitter.

Paneldiscussie: Energietransitie en nieuwe risico's met:
mr. Judith Elsinghorst, directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico's bij het Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat / dr. ir. Nils Rosmuller, lector Transportveiligheid bij het Instituut voor Fysieke Veiligheid / Jaap Oldenziel, manager Public Affairs bij Air Liquide
De energietransitie is in volle gang. Op alle fronten worden initiatieven ontplooid, hierbij ontstaan soms ook nieuwe veiligheidsrisico’s. Voor deze nieuwe ontwikkelingen is nog niet altijd adequate wet- en regelgeving ontwikkeld. Waar lopen initiatiefnemers zoals Air Liquide tegenaan, wat is de rol van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en hoe kan een kennisinstelling zoals het Instituut voor Fysieke Veiligheid hierin ondersteunen.

10:30 Pauze

11:00 Ronde A: Infosessies - 
deelsessies
11:45 Zaalwissel
12:00 Ronde B: Infosessies - 
deelsessies
12:45 Lunchpauze

13:45 Plenair

Actuele Ontwikkelingen, wat staat de EV’er te wachten, door prof. dr. ir. Marjolein van Asselt, raadslid bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Zij gaat in op de actualiteit: wat speelt er in het werkveld van de EV’er, welke ontwikkelingen spelen rondom de Omgevingswet. Hoe ga je om met transparantie tussen overheid, bedrijfsleven en burger en welke andere ontwikkelingen ziet zij in het Externe Veiligheid-veld.

De trend is verdichten, wat betekent dit voor de Externe Veiligheid, door Jolanda Trijselaar, directeur bij de Brandweer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).
We zien een algehele trend van binnenstedelijk verdichten. Welke risico’s en uitdagingen brengt dit met zich mee in relatie tot Externe Veiligheid?

15:00 Zaalwissel

15:15 Ronde C: Workshops - 
deelsessies

16:30 Borrel