Safety Day: Managing Contractor Safety Performance


 

In 2017 steeg het aantal contractors met 1,69% waardoor de waarde van onderaanneming in Europa uitkwam op 523 miljard euro (een groei van 4,34% t.o.v. 2016). Uit een toenemend aantal internationale onderzoeken blijkt dat het inhuren van contractors zonder goede begeleiding en ondersteuning op veiligheidsgebied tot meer ongevallen leidt. Deze verslechtering, gemeten aan de hand van het aantal LTI’s, is zorgelijk omdat de veiligheidsprestaties nauw zijn verbonden met de overall prestaties van een bedrijf en ook omdat veiligheidsprestaties een steeds belangrijker criterium bij de selectie van contractors worden.

 

Hoewel er vaak andere verwachtingen worden gewekt, leert de ervaring dat contractors zelden worden betrokken bij de veiligheidscultuurveranderingsprogramma's van hun klanten. De verscheidenheid van beroepen, risicoprofielen, werknemers, bedrijfsomvang en middelen maken het complex. Bovendien hebben contractors zelden de middelen om deze programma’s zelf uit te voeren. Er is dan ook vaak sprake van een discrepantie tussen het prestatieniveau dat een klant verwacht en het daadwerkelijke resultaat. Daarom de vraag: hoe kun je met elkaar een duurzame culturele transformatie realiseren?

 

DuPont Sustainable Solutions kan putten uit de ervaring van DuPont in het dagelijks managen van duizenden contractors en daarmee een methode bieden om veiligheidsprestaties te verbeteren door middel van een geïntegreerde culturele aanpak en de gezamenlijke implementatie van managementprocessen. Tijdens de Safety Day komen de uitdagingen en consequenties van contractor safety management aan bod in interactieve sessies. Aan de hand van ervaringen en debatten wordt helder welke oplossingen er zijn om met elkaar de  veiligheidsprestaties naar een hoger niveau te brengen.

 

 


Bekijk programma
Inschrijven (extern)

 

Het complete programma is hier te vinden.