Stakeholderdialoog


Woensdag 22 mei organiseert de Koninklijke VNCI een stakeholderdialoog in Amsterdam, waar we onze doelstellingen voor een duurzame toekomst van de Nederlandse chemische industrie presenteren. Via een dialoog willen we inzichtelijk maken dat de verduurzaming van de chemie alleen gezamelijk mogelijk is.

Er is al veel bereikt via het Responsible Care-programma, waar alle leden van de VNCI aan gecommiteerd zijn, maar we zijn op zoek naar een versnelling. Deze dialoog is het eerste reflectiemoment op de drie duurzame doelstellingen die het afgelopen jaar zijn opgesteld. Hiermee wil de sector inzichtelijk maken hoe en aan welke UN Sustainable Development Goals (SDG's) zij een bijdrage wilt leveren. 


 
Sprekers: Sebastiaan de Ronde Bresser (SDG Nederland), Joost Hoebink als onze host en Elsbeth Roelofs (MVO Nederland)

 

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven voor dit event.


Bekijk programma

Programma

10.00 uur - start programma:

> Opening door dagvoorzitter Joost Hoebink
> Introductie van het NEMO Science Museum
> Introductie van VNCI voorzitter Bernard Wientjes

10.15 uur - Sebastiaan de Ronde Bresser (SDG Nederland) over het belang van SDG 9 en de rol van chemie

10.30 uur - Stakeholderdialoog sessie 1 - focus op compleetheid van duurzame actielijnen

11.10 uur - Korte plenaire terugkoppeling

11.15 uur - break

11.30 uur - Pitch van Elsbeth Roelofs (MVO Nederland) over de drie duurzame actielijnen, opgesteld door de VNCI

11.40 uur - Stakeholderdialoogsessie 2 - verdieping op de targets, kwalitatief, kwantitatief

12.25 uur - Korte plenaire terugkoppeling

12.35 uur - lunch

13.30 uur - einde