Debat

Het grote industriedebat: klimaat en economie in de regio

Datum 20 februari 2019

 

Het CPB is het concept-Klimaatakkoord nog aan het doorrekenen, maar nu al is duidelijk dat de industrie ingrijpende maatregelen moet nemen om de CO2-uitstoot te verminderen. Dit betekent niet alleen dat er dingen veranderen voor de bedrijven zelf, maar ook voor de regio’s waarin zij zijn gesitueerd.

In de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten organiseren VNCI, VNPI en VEMW in samenwerking met de Universiteit Leiden daarom 'Het grote industriedebat'. Hierbij gaan we met circa 100 stakeholders in de (lokale) politiek, overheden, het bedrijfsleven, NGO’s en belangengroepen in gesprek over het regionale belang van de industrie. De focus ligt op de kansen en uitdagingen voor de industrie in de regio.

 

Helaas kan 'Het Grote Industriedebat', dat gepland stond op 20 februari a.s. tussen 14.30 en 17.30 uur, niet doorgaan. 

Na de publicatie van het Ontwerp van het Klimaatakkoord wilden we graag met alle betrokkenen in gesprek over de kansen en uitdagingen die er liggen voor de industrie in de regio. Door overvolle agenda’s in verband met de aanstaande provinciale verkiezingen, zowel van regionale als landelijke politiek, gaat dit op deze korte termijn niet lukken. De intentie is om het debat op een later moment alsnog te laten plaatsvinden. Uiteraard ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld hiervoor een nieuwe uitnodiging.