VNCI workshop

Workshop dataverzameling BREF Waste Gas Chemical Industrie (BREF-WGC)

Datum 17 september 2018

 

In Europees verband wordt door de autoriteiten en de sector een nieuwe horizontale BREF (BAT Reference document) 'Waste Gas in the Chemical Industry' (BREF WGC) ontwikkeld in het kader van de Europese Industriële emissierichtlijn (IED). Dit wordt een nieuwe BREF die van toepassing wordt op de (petro)-chemische industrie en zich zal focussen op emissies naar lucht (emissies naar het water zijn geen onderdeel van deze BREF).

 

Questionnaire
Op dit moment vindt de Europese voorbereiding plaats van het verzamelen van adequate en representatieve emissie-gegevens via een Questionnaire. In Nederland is de VNCI in samenwerking met een aantal VNCI lid bedrijven en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betrokken.

Het verzamelen van deze gegevens is essentieel om te komen tot het afleiden van BBT conclusies en bandbreedtes voor emissies. Hierdoor kan een evenwichtige en representatieve BREF document worden ontwikkeld draagt daarmee bij aan een Europees gelijk speelveld.

 

Workshop
Vooraf aan het invullen van de Questionnaire wordt een workshop georganiseerd door de VNCI in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de deelnemende bedrijven voldoende handreiking te geven voor het verzorgen van dataverzameling op het juiste en gebalanceerde detailniveau. 

Mocht u nog verdere vragen hebben kunt u contact opnemen met Peter Bareman, via email: bareman@vnci.nl of 06-34924872.

 

 


Bekijk programma

 

Programma

11:30-12:30 uur   

ontvangst met lunch

12:30-12:45 uur

Welkom door dagvoorzitter Peter Bareman (VNCI)

12:45-13:15 uur

Belang en impact van de BREF WGC door Piet Kruithof (I&W)

13:15-13:45 uur

Toelichting op de vragenlijst door Wim Burgers (I&W)

13:45-14:15 uur

Eerste ervaringen met de vragenlijst door Cornelis van Houwelingen (DOW) en Bas Kooij (SABIC)

14:15-14:45 uur

pauze

14:45-15:00 uur

Begeleiding tijdens het data verzamelen en toelichting workshops door Peter Bareman (VNCI)

15:00-16:00 uur     

Parallelle sessies: Hoe zorgen we voor een consistente interpretatie en goede kwaliteit van de data? Identificeren van de knelpunten bij:

 

Groep A: processen gericht op productie polymeren
Groep B: processen gericht op productie anorganische producten
Groep C: processen gericht op organische producten

16:15-16:30 uur

plenaire terugkoppeling en afsluiting

 U kunt zich niet meer inschrijven, de bijeenkomst is al geweest.