Evenement

Slimme Energie Transitie 2018Van 17 april 2018 Tot 18 april 2018

Nederland staat voor een uitdaging om in 2020 een aandeel van 14 procent duurzame energie te hebben. Vanuit de overheid bestaat daarom al enkele jaren het beleidsplan (de energietransitie) om van fossiele brandstoffen over te stappen naar duurzame energie bronnen. Het oorspronkelijke uitgangspunt van het Klimaatakkoord is de doelstelling dat in 2050 de emissie van broeikasgassen 80 tot 95 % verlaagd is ten opzichte van 2015.

Met het regeerakkoord anno 2017 is de doelstelling om in 2030 49% emissiereductie te realiseren. Om dit doel te kunnen behalen worden er diverse maatregelen genomen. De industrie en energie sector spelen hierin een grote rol: wat zijn de verplichtingen, beperkingen en uitdagingen waar u mee te maken krijgt in uw dagelijkse werkzaamheden? Hoe kunt en moet u uw processen aanpassen in het kader van de Energietransitie?

Bottom line: Welke stappen moet u zetten om compliant te zijn met de idealen en verplichtingen van de energietransitie?

In het discussiepanel over Noodzaak & haalbaarheid van het Nationaal Klimaat- en Energieakkoord zal onder andere Reinier Gerrits spreken, Hoofd Energie & klimaat van de VNCI.

Meer informatie is te vinden op https://iir.nl/events/slimme-energie-transitie-2018/.

 


Bekijk programma
Inschrijven (extern)

 

Het complete programma is hier te vinden.