Evenement

Industrie & Energie 2017Datum 12 december 2017

Versnellen moet 
Het nieuwe kabinet zet zwaar in op het terugdringen van de CO2-uitstoot. Op 12 december komen industriële grootverbruikers en technologiebedrijven bij elkaar om te bespreken hoe zij dit voor elkaar kunnen krijgen. Hoor tijdens het congres Industrie & Energie 2017 over de voortgang van de Transitieroute Hogetemperatuurwarmte 2050, de resultaten van de ketensamenwerking van RWE met Akzonobel en de innovaties van OCI die de energievraag terugdringen. Ook is er ruime aandacht voor de randvoorwaarden en innovatieve technologie die de transitie mogelijk maakt.

Het gaat allemaal nog te langzaam. Willen we de klimaatdoelstellingen van Parijs halen dan is versnelling noodzakelijk. Het nieuwe kabinet, Rutte III, wil zelfs meer CO2 besparen. Als uitgangspunt geldt de doelstelling van 49 procent CO2-reductie in 2030. En er komt een nationaal Energie- en Klimaatakkoord. De toon van het regeerakkoord suggereert dat het kabinet de weg wil vrijmaken voor samenwerking in de industrie. Het is aan de industrie om de handschoen op te pakken en te versnellen.  


 
Hogetemperatuurwarmte 
In de energie-intensieve industrie gaat de meeste energie naar hogetemperatuurwarmte. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoekt dan ook samen met de ministeries van Infrastructuur en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en een groot aantal marktpartijen naar duurzame alternatieven voor hogetemperatuurwarmte in de Transitieroute Hogetemperatuurwarmte (THT) 2050. Marion Hopman van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat coördineert als programmamanager het overleg met publieke en private partijen en zal tijdens Industry & Energie de resultaten bekendmaken van de verkenning.  
 


Bioraffinaderij 
AkzoNobel, Avantium en RWE onderzoeken de mogelijkheden om samen een bio raffinaderij te bouwen op het Chemie Park Delfzijl. In de raffinaderij zullen zuivere suikers worden gemaakt uit houtsnippers. Door als keten samen te werken, halen de partijen alles uit de beschikbare grondstof met een zo laag mogelijke milieubelasting. Taco Douma van RWE heeft al ervaring met biomassa aangezien het bedrijf al langer biomassa meestookt in zijn kolencentrales. Die kennis zet het bedrijf ook in om de bio raffinaderij een vliegende start te geven. 
 


Innovatie 
Gert-Jan de Geus, CEO van OCI Nitrogen, is er van overtuigd dat de industrie een significante bijdrage kan leveren aan de terugdringing van de CO2-uistoot. OCI Nitrogen is een grote speler in de wereld van kunstmest voor de landbouw en melamine, een grondstof voor coatings en harsen. De voormalige DSM-fabrieken staan er inmiddels een aantal jaren, maar zijn in de tussentijd constant uitgebreid, verbeterd en gestroomlijnd. Het bedrijf blijft gelukkig investeren in innovatie en energiebesparing, al is dat niet altijd even eenvoudig. Gert-Jan de Geus zal zijn ervaringen delen tijdens het congres Industrie & Energie 2017. 

 

Organisatie 
Industrie & Energie is een gezamenlijk initiatief van het FME cluster Energy, vakblad Utilities en IndustrieLinqs en beoogt management en professionals uit industrie en technologie te inspireren tot versnelling door het geven van inspirerende voorbeelden, kennisdeling en netwerken. Het TKI Industrie & Energie van de Topsector Energie ondersteunt dit initiatief.  

Het FME Cluster Energy brengt technologiebedrijven, kennisinstellingen, eindgebruikers en financiers samen om als keten antwoorden te vinden op de maatschappelijke uitdaging van energietransitie en klimaatverandering.  

 


Bekijk programma
Inschrijven (extern)

 

Het complete programma is hier te vinden.